لوگو پزشکت

رادیو پزشکت

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات دامپزشکی پزشکت

پزشکت با تمام وجود مراقب حیوانات شما است.

  • خدمات دامپزشکی در محل کاربر در کمترین زمان.
  • مشاوره تصویری، صوتی، متنی و تلفنی به صورت 24 ساعته.
  • مشاوره واکسیناسیون، تغذیه، نگهداری، مراقبت و … در اپلیکیشن پزشکت.
  • با بیش از 180 دامپزشک در سراسر کشور.

خدمات دامپزشکی پزشکت

پزشکت با تمام وجود مراقب حیوانات شما است.

خدمات دامپزشکی در محل کاربر در کمترین زمان.

مشاوره تصویری، صوتی، متنی و تلفنی به صورت 24 ساعته.

مشاوره واکسیناسیون، تغذیه، نگهداری، مراقبت و … در اپلیکیشن پزشکت.

با بیش از 180 دامپزشک در سراسر کشور.

مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعت از شبانه روز