پلی سومنوگرافی (مطالعه خواب) پلی سومنوگرافی (Polysomnography) یا مطالعه خواب، آزمایش استاندارد برای تشخیص اختلالات خواب است. پلی سومنوگرافی، امواج مغزی، میزان اکسیژن موجود در خون، ضربان قلب و تنفس و همچنین حرکات چشم و پا را در طول مطالعه…

خواندن بیشتر