Halos around lights

بیماری های چشم

هاله های اطراف نور

دیدن هاله های روشن در اطراف یک منبع نوری (Halos around lights) مثل چراغ یکی از مواردی است که می…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم