بیماری شاگاس (Chagas disease) یک بیماری التهابی و عفونی است که توسط انگل Trypanosoma cruzi که در مدفوع  تریاتومین (ردوئید) یافت می شود، به وجود می آید. بیماری شاگاس …

خواندن بیشتر