آنژیوسارکوم آنژیوسارکوم (Angiosarcoma) نوعی نادر از سرطان است که در پوشش رگ های خونی و عروق لنفاوی شکل می گیرد. رگ های لنفاوی که جزئی از سیستم ایمنی بدن هستند، باکتری ها، ویروس ها و مواد زاید را از بدن…

خواندن بیشتر