هیپوپاراتیروئیدیسم یک بیماری غیر معمول است که در آن بدن فرد میزان کمی هورمون پاراتیروئید (PTH) تولید می کند. PTH برای تنظیم و حفظ تعادل دو ماده معدنی کلسیم و فسفر در بدن بسیار مهم است. تولید کم PTH در کاهش…

خواندن بیشتر