پیر گوشی

با بالا رفتن سن شاهد تغییراتی در عملکرد بدن تان خواهید بود. کاهش قدرت شنوایی نیز یکی از همین تغییرات است. کاهش قدرت شنوایی مرتبط با سن یکی از شرایطی است که…