اشتباهات رایج در پیشگیری کرونا

اشتباهات رایج در پیشگیری کرونا ، باعث می شود که با توجه به همه گیری این عفونت کشنده، در روند پیشگیری کرونا اختلال ایجاد نماید. باید به این نکته توجه نماییم که …