پرکاری تیروئید

پرکاری تیروئید هنگامی رخ می دهد که غده تیروئید T4 یا T3 را یا هر دو را بیش از حد ترشح کند. تشخیص تیروئید پر کار و درمان علت اصلی آن می تواند علائم را…