دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی

دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی (NONE STREOID ANTI INFLAMATORY DRUGE) دارو هایی هستند که باعث تسکین یا کاهش…