شایع ترین بیماری های که می توانند گربه های خانگی را تحت تاثیر قرار دهند، عبارتند از:
انواع سرطان، دیابت، ویروس نقص ایمنی گربه، کرم قلب و سندرم بالا پریدن..شایع ترین بیماری های گربه خانگی و کسب اطلاعات از علائم و نشانه های شایع بیماری ها در حیوان خانگی می تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز عوارض جانبی و کاهش مرگ و…

خواندن بیشتر