سرطان مغز استخوان

مغز استخوان، ماده ای اسفنجی مانند درون استخوان های بدن است. سلول های بنیادی در اعماق مغز واقع شده اند كه می توانند به گلبول های قرمز، گلبول…