شلی تراپی شلی تراپی که گاهی به آن چهل تراپی هم گفته می شود روشی برای از بین بردن فلزات سنگین مانند مانند آهن، جیوه، آرسنیک و سرب از خون در بدن است. شلی تراپی یکی از درمان های استاندارد…

خواندن بیشتر