ترک الکل در منزل و بدون نظارت پزشک هم امکان پذیر است ولی نیاز به احتیاط بیشتر دارد. ترک الکل در منزل برای افرادی که علائم خفیف ترک الکل را تجربه می کنند بسیار مفید و موثر است اما افرادی که در هنگام ترک آن دچار علائمی مانند لرز و یا سردرگمی می شوند بهتر است تحت نظارت پزشک برای ترک اقدام کنند. ترک الکل می تواند منجر به بروز…

خواندن بیشتر