سرطان پستان شایعترین سرطان تهاجمی در زنان است و سرطان پستان دومین عامل اصلی مرگ و میر سرطان در زنان ، پس از سرطان ریه است.حقایقی در مورد زنان در خطر سرطان پستان …

پیشرفت در زمینه غربالگری و درمان از سال 1989 به طور چشمگیری…

خواندن بیشترپستان زنان از چربی، بافت پیوندی و هزاران لوبول و غدد ریز تشکیل شده که وظیفه تولید شیر را به عهده دارند.سرطان پستان، شایع ترین سرطان و دومین عامل مرگ و میر سرطان در زنان است. در سرطان پستان سلول های بدن به طور غیرطبیعی …

خواندن بیشتر