مصرف دارو های گیاهی در آندومترویوز مصرف دارو های گیاهی در آندومتریوز زیاد مورد بررسی و حتی انتقاد قرار گرفته است. در حالی که مسکن ها و داروهای هورمونی اولین خط درمان آندومتریوز هستند، این گزینه ها عوارض جانبی زیادی…

خواندن بیشتر


اندومتریوز نوعی اختلال دردناک است که در آن آندومتر (بافت داخل رحمی) در ناحیه ایی خارج از رحم رشد می کند. آندومتریوز معمولاً تخمدان ها، لوله های فالوپ و بافت لگن را درگیر می کند…

خواندن بیشتر