پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

علل عفونت غده بزاقی

عمومی و داخلی

سنگ مجرای بزاقی

سنگ مجرای بزاقی سنگ مجرای بزاقی یا سیالولیتیازیس، توده های تشکیل شده از مواد معدنی بلورین هستند که در لوله…

بیشتر بخوانید »