پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

علت مدفوع خونی

عمومی و داخلی

مدفوع خونی

مدفوع خونی یا ملنا و یا هماتوژزی ممکن است بعد از دفع مدفوع و یا در آزمایش بالینی تشخیص داده…

بیشتر بخوانید »