اختلال شخصیت مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی یا borderline personality dis نوعی اختلال روانشناختی است که بر نحوه تفکر و احساس شما در مورد خود و دیگران تأثیر می گذارد. و باعث بروز مشکلاتی در زندگی روزمره تان می شود….

خواندن بیشتر