پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

عضلات کف لگن را تمرین کنید.

عمومی و داخلی

ساختار و عملکرد مثانه

مثانه (آبدان، پیشابدان، میزه ‌دان) یک کیسه عضلانی در لگن است که درست در بالا و پشت استخوان شرمگاهی قرار…

بیشتر بخوانید »