یک بارداری معمولی، از اولین روز آخرین قاعدگی زن (LMP) تا تولد نوزاد 40 هفته طول می کشد. در تقویم بارداری مراحل بارداری به سه مرحله سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم تقسیم…

خواندن بیشتر