سرطان کلیه، سرطانی است که در کلیه ها شروع می شود. کلیه های دو عضو لوبیا به شکل هستند که هر یک در حدود اندازه مشت است. آنها در پشت اندام های شکمی قرار دارند.

در بزرگسالان، سرطان سلول کلیوی شایعترین نوع سرطان کلیه است. کودکان خردسال به احتمال زیاد به نوعی سرطان کلیه بنام …

خواندن بیشتر