پروستاتکتومی، شامل برخی روش های جراحی برای از بین بردن بخشی یا تمام غده پروستات می باشد.غده پروستات در لگن مردان، زیر مثانه قرار دارد. پروستاتکتومی برای درمان سرطان پروستات شامل از بین بردن کل پروستات، وزیکول های منی و برخی بافت های اطراف آن…..

خواندن بیشتر


سرطان پروستات سرطان پروستات غده پروستات را تحت تأثیر قرار می دهد، غده ای كه مقداری مایعات در مایع منی ایجاد می كند و در كنترل ادرار در مردان نقش دارد. غده پروستات در زیر مثانه و در مقابل رکتوم…

خواندن بیشتر