خونریزی مقعد بعد از زایمان ، اکثرا بدون درمان خاصی خود به خود خوب می شود. بواسیر، رگ های متورم داخل راست روده یا پوست اطراف مقعد است. بواسیر معمولاً در اثر فشار زیاد بر روی رکتوم ایجاد می شوند. در دوران بارداری، جنین فشار زیادی را به این ناحیه وارد می کند. در نتیجه …

خواندن بیشتر