پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

حمله هراس یا حمله قلبی؟

عمومی و داخلی

آیا درد سینه ام، نشانه اضطراب، حمله قلبی و یا کرونا است؟

آیا درد سینه ام، نشانه اضطراب، حمله قلبی و یا کرونا است؟ آیا درد سینه ام، نشانه اضطراب، حمله قلبی…

بیشتر بخوانید »