پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

جراحی رباتیک

عمومی و داخلی

جراحی محدود

در جراحی محدود، جراح از روش هایی استفاده می كند تا اندازه و تعداد زخم های جراحی یا برش های…

بیشتر بخوانید »
درمان

جراحی رباتیک در شرایطی صورت می گیرد؟

جراحی رباتیک شاید پیشرفته ترین فناوری پزشکی در دوران معاصر و پرکاربردترین که ،شامل دوربین و ابزارهای جراحی کوچک، متصل…

بیشتر بخوانید »