.پیوند قلب، عملی است که در آن قلب بیمار مبتلا به نارسایی قلبی که با دارو و جراحی درمان نشده، با قلب یک اهدا کننده سالم جایگزین می شود. در حالی که پیوند قلب یک عمل بزرگی است اما با مراقبت و پیگیری های منظم بعد از آن، …

خواندن بیشتر