شایع ترین عوارض تشنج کدامند؟ قبل از بررسی عوارض تشنج لازم است بدانیم که، تشنج یک اختلال الکتریکی ناگهانی و غیرقابل کنترل در مغز است. وقتی مسیرهای ارتباطی بین نورونها (سلولهای عصبی) در مغز مختل شود، احتمال بروز تشنج پیش…

خواندن بیشتر