پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

تشخیص کودک آزاری

روانشناسی و روانپزشکی

کودک آزاری

هرگونه صدمه یا بدرفتاری عمدی به کودک زیر 18 سال، کودک آزاری محسوب می شود. کودک آزاری می تواند شامل…

بیشتر بخوانید »