تست ESR چیست؟ به آزمایش میزان رسوب گلبول های قرمز، (ESR) یا تست سرعت سدیمان گفته می شود. این آزمایش خون یک شرایط خاص یا بیماری را تشخیص نمی دهد. در عوض، به پزشک در تشخیص التهاب در بدن کمک…

خواندن بیشتر
التهاب پاسخ طبیعی سیستم ایمنی بدن در برابر آسیب یا بیماری و یک مکانیسم دفاعی در بدن است. سیستم ایمنی بدن سلول های آسیب دیده، محرک ها و پاتوژن ها را شناسایی کرده و روند بهبودی را آغاز می کند که…

خواندن بیشتر