چرا هنوز مجرد هستم؟ سوالی است که بدون شک در ذهن اکثر افراد مجرد در سن های بعد از سی سالگی بروز می کند.

به طور طبیعی، برخی افراد ترجیح می دهند تا آخر عمر مجرد باقی بمانند. حتی علاقه ای به برقراری رابطه جدی و ازدواج ندارند. از طرفی هم برخی افراد، به دلیل شرایط زندگی خود مجبور می شوند تا آخر عمر…

خواندن بیشتر