انزال رتروگراد زمانی اتفاق می افتد که مایع منی در هنگام ارگاسم به جای بیرون آمدن از آلت تناسلی، وارد مثانه شود. انزال رتروگراد بر توانایی شما در نعوظ یا ارگاسم تأثیری نمی گذارد. انزال رتروگراد خطرناک…

خواندن بیشتر