التهاب مری التهابی است که ممکن است به بافت مری (لوله ماهیچه ای است که غذا را از دهان به معده منتقل می کند)، آسیب وارد کرده و باعث بلع دردناک، دشوار و درد قفسه سینه شود…

خواندن بیشتر