درمان خانگی کرونا درمان خانگی کرونا، به طور کامل این بیماری را درمان نمی کند، اما می تواند در تسکین علائمی که فرد تجربه می کند، موثر باشد. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری توصیه است که اگر با هریک از…

خواندن بیشتر