پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

آموزش سگ ها برای تشخیص کرونا

اخبار

نقش سگ ها در تشخیص کرونا

نقش سگ ها در تشخیص کرونا  نقش سگ ها در تشخیص کرونا از اوایل بروز کرونا مورد بحث بود. نتایج…

بیشتر بخوانید »