دیابت حاملگی در دوران بارداری ایجاد می شود و مانند سایر انواع دیابت، دیابت بارداری بر نحوه استفاده سلول های بدن بر روی قند تأثیر می گذارد.دیابت حاملگی با افزایش قند خون بر بارداری و سلامت کودک…

خواندن بیشتر