اورولوژی

orology

اورولوژیست ها بیماری های دستگاه ادراری در مردان و زنان و مشکلات دستگاه تناسلی در مردان را تشخیص داده و درمان می کنند. در برخی موارد ممکن است جراحی انجام دهند. اورولوژی بخشی از پزشکی است که بر بیماری های دستگاه ادراری و همچنین دستگاه تولید مثل مردان تمرکز دارد. برخی از متخصصین اورولوژی بیماری های عمومی دستگاه ادراری را درمان می کنند و بعضی دیگر در نوع خاصی از اورولوژی تخصص دارند.

از جمله:

-اورولوژی زنان که به دستگاه تولید مثل و ادراری زنان تمرکز دارد.

-ناباروری مردان که تمرکز بر مسائلی که مانع ایجاد کودک می شود، دارد.

-نورولوژی که بر مشکلات سیستم ادراری ناشی از مشکلات عصبی متمرکز است.

-اورولوژی اطفال، که بر مشکلات ادراری در کودکان تمرکز دارد.

-انکولوژی اورولوژی، که بر سرطان های سیستم ادراری شامل مثانه، کلیه ها، پروستات و بیضه ها متمرکز است.