رادیوانکولوژی

radiology

رادیوانکولوژی شاخه ای از علم پزشکی می‌باشد که به مطالعه, بررسی, معالجه و بهبود سرطان کمک  می کند.

پرتو درمانی یا رادیوتراپی یک شیوه درمانی است که از اشعه های پر انرژی مانند: اشعه ایکس، اشعه گاما، پرتوهای الکترون یا پروتون، برای کشتن و یا صدمه زدن به سلول های سرطانی و جلوگیری از رشد و تکثیر آنها استفاده می‌کند.

این رادیولوژیست های بسیار ماهر، پزشکانی هستند که برنامه درمانی، هر بیمار سرطانی را تجویز و نظارت می‌کنند. آنها از پرتودرمانی برای معالجه سرطان و پیشرفت بیمار، نظارت و درمان را تنظیم می كنند تا از بهبودی حال بیماران اطمینان حاصل نمایند. انکولوژیست های پرتویی، آموزش های گسترده ای در پزشکی سرطان، در استفاده ایمن از اشعه برای درمان بیماری و مدیریت هرگونه عوارض جانبی ناشی از تشعشعات دریافت می کنند.