روانپزشک

روانپزشک

روانپزشک، پزشکی است که متخصص تشخیص و درمان بیماری های روانی یا روان درمانی می باشد. کار روانپزشک، تشخیص، ارزیابی، درمان و پیشگیری از اختلالات رفتاری، عاطفی و ذهنی است. به طور کلی دردهای طولانی بدون عامل مشخص، تغییر در تحمل شخص، تغییر در خورد و خوراک، خواب و انرژی و احساس پایین آمدن آستانه تحریک پذیری می توانند مشخصه آغاز بیماری های روانی باشند. اختلالاتی که برای آنها باید به متخصص روانپزشک مراجعه کنید:

افسردگی، اضطراب، بیش فعالی، کم توجهی، اختلالات‌ رفتاری و شخصیتی مصرف مواد مخدر، الکل، تیک و اختلالات یادگیری، اختلالات روابط جنسی و بعضی انواع اختلالات خواب.