پاتولوژی

lab-work

پاتولوژی مطالعه بیماری است. این بخش از جنبه های مراقبت از بیمار، از آزمایش های تشخیصی و توصیه های درمانی گرفته تا استفاده از فن آوری های ژنتیکی برش و جلوگیری از بیماری را پشتیبانی می کند.

پاتولوژیست ها نقش اساسی در تحقیقات، پیشرفت پزشکی و ایجاد درمان های جدید برای مبارزه با ویروس ها، عفونت ها و بیماری هایی مانند سرطان دارند.

در 100 سال گذشته، ما شاهد کاهش قابل توجهی در بیماری هایی مانند فلج اطفال در سراسر جهان و همچنین پیشرفت های مهم در انتقال خون، واکسیناسیون و درمان بیماری های ارثی هستیم.