چشم پزشکی

چشم پزشکی

یک چشم پزشک فقط چشم را معالجه نمی‌کند، بلکه در کل یک رویکرد همه جانبه در مورد مراقبت‌های چشم و سیستم بینایی اتخاذ می‌کند. طبیعی است که چشم پزشک در کنار مراقبت پزشکی از سیستم بینایی ناهنجاری‌های چشم را نیز درمان می‌کند. همچنین اقدامات پیشگیرانه برای آسیب‌ها و مشکلات چشمی عرضه می‌کند. شغل یک چشم پزشک بسیار وسیع و متنوع است. چشم انسان می‌تواند دچار حوادث و بیماریهای مختلف گردد مانند عفونت میکروبی چشم، آب سیاه، آب مروارید، گل مژه، دکولمان شبکیه و … از آن جا که چشم‌ پزشکان بر روی چشم جراحی هم انجام می‌دهند این تخصص، تخصصی جراحی و طبی است.