کاردرمانگر و فیزیوتراپ

occ

یک فیزیوتراپ و یا یک کار درمانگر به بهبود عملکرد بدن در خانه، محل کار، مدرسه، زمین بازی و… کمک می‌کند.
فیزیوتراپی و کاردرمانی بعضا به طور هم‌زمان استفاده می‌شوند. فیزیوتراپ سعی می‌کند تا روی تقویت و تنوع حرکات جسمانی فرد کار کند و کار درمانگر به او کمک می‌کند تا برای انجام فعالیت‌هایی مانند: هدایت واکر خود، لباس پوشیدن بدون کمک دیگران یا بیرون آمدن از رختخواب بدون ایجاد صدمه و مشکل آماده بشود. ضمن این که قسمت‌های مختلف خانه هم ارزیابی می‌شود تا از خطرات احتمالی که ممکن است اشیا و اثاثیه برای فرد ایجاد کنند، جلوگیری به عمل آید.