جراحی مغز و اعصاب

مغز اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب در رابطه با پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی اختلالاتی که بر هر بخش از دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع، اعصاب پیرامونی و دستگاه عروق مغزی خارج از جمجمه تبحر دارد.

مانند:

 تومورهای مغز، ضربه های مغزی، خون ریزی‌های مغزی، جا به جایی دیسک در تمامی قسمت های ستون فقرات، تنگی کانال نخاعی ستون فقرات، ضربه های مهره ای و آسیب های نخاعی، تومور‌های نخاعی، تومورها و ضایعات اعصاب محیطی، دردهای غیر قابل کنترل مانند دردهای بیماران سرطانی و یا دردهای ناشی از آسیب‌های نخاعی، برخی اختلالات حرکتی و روانی، عفونت های مغز و نخاع، درمان ناهنجاری‌های عروق مغزی و …