داخلی

داخلی

متخصص داخلی یا پزشک داخلی، در تشخیص درمان و پیشگیری از همه‌ی بیماری‌های مربوط به بزرگ‌سالی تخصص دارد.

وقتی که شما نمی دانید بیماری تان مربوط به کدام قسمت است و منشا بیماری را نمی دانید، می توانید به متخصص داخلی مراجعه کنید. متخصص داخلی با سایر پزشکان در ارتباط است و می تواند بیمار را به راحتی به پزشک مربوطه ارجاع دهد.