بیماری ھای عفونی و گرمسیری

عفونی

متخصص بیماری‌های عفونی پزشکی است که به طور کلی توانایی تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌های عفونی، تب‌دار و واگیرداری که توسط میکروارگانسیم‌ها (میکروب‌ها، ویروس‌ها، باکتری ها، قارچ، انگل و…) بدن را درگیر کرده اند، را دارد.

بیماری‌هایی که متخصص بیماری‌های عفونی به پیشگیری، تشخیص، درمان و تسکین آن می پردازد عبارت است از:

عفونت‌های رایج تنفسی، عفونت‌های گوارشی، عفونتهای تناسلی و ادراری، عفونت رحمی و لگنی، زخم های مزمن، بازسازی بافت و جوان سازی، سینوزیت مزمن، نارسایی وریدی، رماتیسم، سرماخوردگی‌های مکرر، بوی بد دهان، انواع زخم ها که درگیر عفونت می شوند. ایدزیاHIV، هپاتیت، سل، مالاریا، وبا، دیفتری، سرخجه، سرخک، اوریون، هاری، کزاز، بوتولیسم، آبسه مغزی، بیماری های اسهالی، بیماری های مشترک انسان و دام، انواع بیماری‌های نوپدید، بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی واگیردار، بیماری‌های کرمی روده ایی، بیماری‌های ویروسی…