دندان پزشک عمومی

دندان پزشک عمومی

یک دندان پزشک عمومی به دنبال درمان فوری دندان مانند پر کردن حفره ها و پوسیدگی های سطحی و شکستگی دندان است. جرم گیری و حذف پلاک ها برای رعایت آسان تر بهداشت دهان و دندان نیز از دیگر وظایف دندانپزشک عمومی است. گذشته از این ها یک دندان پزشک عمومی قادر است مشکلات آینده دندان و شاخص های مسائل عمیق‌تر را مانند وجود ترک‌های کوچک در مینا و تراشه‌ها را ببیند.