پزشک بیھوشی

بیهوشی

متخصص بیهوشی مسئول بی حس کردن بیمار در اتاق عمل است.مراقبت از کارکرد منظم دستگاه قلبی‌ عروقی و تنفس بیمار در حین عمل جراحی، تزریق خون و فرآورده های خونی در حین جراحی و در صورت لزوم، انجام اقداماتی برای بی حس کردن بیمار بعد از جراحی و مراقبت از بیمار در آی‌سی‌یو بر عهده متخصص بیهوشی است.

با این حال کار وی محدود به این بخش نشده و دامنه گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. ازدیگر فعالیت‌های یک متخصص بیهوشی می‌توان موارد زیر را نام برد:

کنترل درد‌هایی که به علت بیماری های صعب‌العلاج ایجاد شده و متخصصین رشته‌های دیگر نمی توانند آن درد را به خوبی کنترل کنند.

این بیماران با مراجعه به کلینیک‌ با استفاده از روش‌هایی که عمدتا بر اساس بی حس کردن موضعی اعصاب انتقال‌دهنده حس درد است با کمک متخصصین بیهوشی از بروز درد جلوگیری می کنند. علاوه بر این مراقبت از بیماران بد حالی که در آی‌سی‌یو بستری شده‌اند.کنترل این بیماران از لحاظ سیستم قلبی‌ عروقی و تنفسی مشکل است و بعضی از این بیماران نیاز به دستگاه های تنفس مصنوعی و یا داروهای خاص دارند.