مراحل سرطان پستان

تشخیص مراحل سرطان پستان یکی از مهمترین عوامل در ارزیابی و تعیین نوع روند درمانی است. پزشکان از انواع تست های تشخیصی برای ارزیابی مراحل سرطان پستان و تهیه برنامه درمانی مناسب برای بیماران استفاده می کنند. مبتلایان با آگاهی از مراحل سرطان پستان خود می توانند نوع درمان و میزان پیش آگهی بیماری خود را برای پیش بینی کنند.

مرحله 0 سرطان پستان

مرحله 0 اولین مرحله سرطان پستان نیز نامیده می شود. در مرحله 0، توده سینه غیر آسیب زننده است و هیچ نشانه ای مبنی بر انتشار سلول های سرطانی به سایر قسمت های پستان یا سایر قسمت های بدن وجود ندارد. اغلب، مرحله 0 یک بیماری پیش سرطانی در نظر گرفته می شود که به طور معمول نیاز به مراقبت و پیگیری جلسات معاینه دارد، اما درمان نمی شود. تشخیص سرطان پستان مرحله 0 دشوار است. ممکن است در حین معاینه بدنی توده ای تشخیص داده نشود و علائم دیگری نیز وجود نداشته باشد. با این حال، خودآزمایی پستان و غربالگری همیشه مهم است و اغلب  منجر به تشخیص زودهنگام می شود. سرطان پستان در مرحله 0 اغلب در حین انجام بیوپسی پستان به به طور تصادفی تشخیص داده می شود.

مرحله 0 سرطان پستان به دو نوع تقسیم بندی می شود:

هم اکنون با مشاوران پزشکت مشاوره آنلاین بگیرید

سرطان مجرا در محل (DCIS)

هنگامی رخ می دهد که سلول های سرطانی پستان در مجاری شیری ایجاد می شوند. DCIS ممکن است تهاجمی و جدی باشد، بنابراین درمان زودرس آن می تواند مهم باشد.

سرطان لوبولار درجا (LCIS)

هنگامی اتفاق میفتد که سلول های غیر طبیعی در لوبول پستان رشد می کنند. این سلول ها سرطانی نیستند و این بیماری به ندرت به سرطان تبدیل می شود. با این حال، زنانی که مبتلا به LCIS هستند ممکن است در آینده در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار بگیرد. برای زنانی که به LCIS مبتلا هستند، خطر ابتلا به سرطان پیشرفته در طی 15 سال پس از تشخیص اولیه، 20 تا 25 درصد است.

مرحله اول سرطان پستان

مراحل سرطان پستان | پزشکت

مرحله اول، اولین مرحله سرطان آسیب زننده و تهاجمی پستان است. در مرحله اول، تومور تا 2 سانتی متر رشد کرده ولی هنوز هیچ گره لنفاوی را درگیر نکرده است. در این مرحله، سلول های سرطانی از محل اصلی خود به بافت پستان انتشار یافته است. از آنجا كه تومور مرحله I بسیار كوچك است، تشخيص آن تا حدودی دشوار می باشد. با این وجود، خودآزمایی پستان و غربالگری آن همیشه مهم است و اغلب ممکن است منجر به تشخیص زودهنگام و درمان به موقع شود.

خدمات بالینی و آزمایشی در منزل

مرحله اول سرطان سینه به دو دسته تقسیم می شود:

مرحله IA

در این مرحله اندازه تومور 2 سانتی متر یا کوچکتر (تقریباً اندازه نخود یا بادام زمینی پوسته دار) می باشد ولی هنوز در خارج از بافت پستان پخش نشده است.

مرحله IB

در این مرحله خوشه های کوچک سلول های سرطانی کمتر از 2 میلی متر، در غدد لنفاوی یافت می شود. اما امکان دارد در خود  پستان هنوز توموری تشکیل نشده و یا در صورت تشکیل تومور کوچک و اندازه آن 2 سانتی متر یا کمتر باشد. میزان بقا بیماران و زنده ماندن آن ها در مرحله IA سرطان پستان ممکن است کمی بیشتر از مرحله IB باشد. با این وجود، تمام زنان مبتلا به سرطان پستان در مرحله اول پیش آگهی خوبی خواهند داشت.

مرحله دوم سرطان پستان

مراحل سرطان پستان | پزشکت

مرحله دوم سرطان پستان، همچنین به عنوان سرطان تهاجمی پستان شناخته می شود و تومور در این مرحله بین 2 تا 5 سانتی متر  می باشد و یا سرطان در همان طرف سرطان پستان به غدد لنفاوی زیر بازو انتشار یافته است. مرحله دوم سرطان پستان نشان دهنده شکل پیشرفته تری از بیماری است. در این مرحله، سلول های سرطانی از محل اصلی به بافت پستان اطراف انتشار یافته و تومور بزرگتر از مرحله I است. با این حال، مرحله دوم به این معنی است که سرطان به سایر قسمت های دوردست بدن منتقل نشده است. در مرحله دوم، یک تومور ممکن است در طول معاینه به عنوان یک توده سخت در داخل پستان تشخیص داده شود. خودآزمایی پستان و غربالگری روتین همیشه مهم است و اغلب ممکن است منجر به تشخیص زودهنگام شود.

مرحله دوم سرطان پستان بر اساس محل و اندازه سرطان به دو دسته A و B تقسیم بندی می شود:

مراحل A در مرحله دوم سرطان پستان می تواند یکی از مراحل زیر باشد:
تومور در پستان وجود ندارد، اما سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل انتشار یافته
تومور در پستان 2 سانتی متر یا کوچکتر است و سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل متصل شده
تومور در پستان 2 تا 5 سانتی متر اندازه گیری می شود اما سرطان در غدد لنفاوی زیر بغل انتشار نیافته
 مرحله 2 سرطان پستان بر اساس اندازه تومور در مراحل B تا IIB مرحله بندی می شود و ممکن است یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
 اندازه گیری تومور 2 سانتی متر تا 5 سانتی متر است و سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل یافته
تومور بزرگتر از 5 سانتی متر است اما سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل گسترش نیافته

پیش آگهی برای سرطان پستان مرحله IIA ممکن است کمی بهتر از مرحله IIB باشد. با این وجود، تمام زنان مبتلا به سرطان پستان مرحله دوم پیش آگهی خوبی دارند.

مرحله سوم سرطان پستان

مراحل سرطان پستان | پزشکت

سرطان در مرحله سوم سرطان پستان، به عنوان سرطان موضعی شناخته می شود، تومور در این مرحله از سرطان پستان بیش از 2 سانتی متر قطر دارد و سرطان در غدد لنفاوی زیر بغل  و یا به سایر غدد لنفاوی یا بافت های نزدیک پستان انتشار یافته است. مرحله سوم سرطان پستان نوع پیشرفته تر از سرطان مهاجم پستان محسوب می شود. در این مرحله سلول های سرطانی معمولاً به نقاط دورتر بدن انتشار نمی یابند اما در چندین غدد لنفاوی زیر بغل دیده می شوند. تومور همچنین ممکن است در این مرحله بسیار بزرگ باشد و احتمالاً به دیواره قفسه سینه یا پوست پستان نیز انتشار می یابد.

مرحله سوم سرطان پستان بر اساس محل، اندازه و میزان انتشار سرطان به سه مراحل  A و B و C تقسیم بندی می شود که مراحل می تواند شرایط زیر را داشته باشند:

 مراحل A بر اساس محل سرطان
هیچ توموری در پستان یافت نمی شود.

اما سرطان در غدد لنفاوی زیر بغل که به ساختار یا ساختارهای دیگر متصل هستند وجود دارد، یا ممکن است سرطان در غدد لنفاوی نزدیک استخوان پستان مشاهده می شود.

تومور 2 سانتی متر یا کوچکتر است.

سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل که به یکدیگر یا ساختارهای دیگر متصل هستند، یا در غدد لنفاوی نزدیک استخوان پستان منتشر شده است.

اندازه تومور 2 تا 4 سانتی متر است.

سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل که به یکدیگر یا ساختارهای دیگر متصل هستند، انتشار یافته است، یا ممکن است سرطان در غدد لنفاوی نزدیک استخوان سینه منتشر شده است.

تومور بزرگتر از 5 سانتی متر است.

سرطان به غدد لنفاوی زیر بغل که ممکن است به یکدیگر یا ساختارهای دیگر متصل باشند و یا در غدد لنفاوی نزدیک مغز پستان انتشار یافته باشد.

 مرحله 3 براساس اندازه تومور

مراحل سرطان پستان | پزشکت

مرحله 3 براساس اندازه تومور به سه مراحل از B تا IIIB تقسیم بندی می شود:

 • انتشار سرطان به دیواره سینه و یا پوست پستان
 • انتشار سرطان در غدد لنفاوی زیر بغل که ممکن است به یکدیگر یا ساختارهای اطراف متصل شده باشند، و یا سرطان ممکن است در غدد لنفاوی در نزدیکی استخوان پستان انتشار یافته باشد.
 • سرطانی که در پوست پستان انتشار و باعث، التهاب پستان شده است.

مرحله  C سرطان در مرحله سوم بر اساس میزان انتشار آن به سه مرحله زیر تقسیم بندی می شود:

 • ممکن است هیچ نشانه ای از سرطان در پستان وجود نداشته باشد یا تومور ممکن است به هر اندازه باشد و ممکن است به دیواره قفسه سینه و یا پوست پستان گسترش یابد.
 • سلول های سرطانی در غدد لنفاوی در بالا یا پایین تر از کتف وجود دارد.
 • سلول های سرطانی ممکن است به غدد لنفاوی زیر بغل یا گره های لنفاوی در نزدیکی استخوان پستان گسترش یافته باشد.
 • سرطانی که در پوست پستان گسترش یافته است، التهاب سرطان پستان است.

مرحله IIIC سرطان پستان ممکن است در دو مرحله قابل جراحی یا غیرقابل جراحی تقسیم بندی شود:

مرحله قابل جراحی  IIIC
 •  سرطان در 10 یا بیشتر غدد لنفاوی زیر بغل، یا در غدد لنفاوی زیر ترقوه، یا در غدد لنفاوی زیر بغل و غدد لنفاوی در نزدیکی استخوان سینه دیده می شود.
مرحله غیرقابل جراحی IIC
 • این سرطان به غدد لنفاوی بالاتر از سطح ترقوه انتشار یافته است.

میزان بقای سرطان پستان مرحله IIIA ممکن است کمی بیشتر از مرحله 3B باشد، و میزان بقا برای مرحله IIIB ممکن است کمی بهتر از مرحله IIIC باشد. با این حال، تمام زنانی که به سرطان پستان در مرحله سوم مبتلا هستند، چندین گزینه درمانی امیدوارکننده دارند.

مرحله چهارم سرطان پستان

مرحله چهارم همچنین به عنوان سرطان متاستاتیک پستان شناخته می شود، سرطان در این مرحله در غدد لنفاوی پستان، زیر بغل و داخل بافت پستان و قسمت های دیگر بدن نزدیک یا دور از پستان انتشار یافته است. مناطق آسیب دیده ممکن است شامل استخوان، مغز، ریه ها یا کبد باشد و بیش از یک قسمت از بدن را درگیر کند.

معمولاً، مرحله چهارم سرطان پستان به شرح زیر است:

 •  N1: سرطان به غدد لنفاوی سرایت کرده است.
 • M1: این بیماری در سایر نقاط بدن گسترش یافته است.

سرطان مکرر پستان

مراحل سرطان پستان | پزشکت

سرطان مکرر پستان هنگامی رخ می دهد که بیماری پس از درمان اولیه دوباره عود کند و برگردد. بیشتر سرطان های عودکننده در طی دو یا سه سال اول پس از درمان ظاهر می شوند، اما در برخی موارد، سرطان ممکن است سال ها بعد از درمان اولیه عود کند. برای بیمارانی که سابقه خانوادگی سرطان یا جهشی در ژن BRCA1 یا BRCA2 دارند، میزان احتمال بازگشت سرطان بیشتر است. خطر ابتلا به سرطان های جدید مانند سرطان تخمدان در مبتلایان به سرطان های مکرر ممکن است بیشتر باشد. خطر عود سرطان در به بسیاری از عوامل از جمله نوع سرطان و نحوه درمان آن بستگی دارد.انواع سرطان مکرر پستان

سه نوع سرطان مکرر پستان وجود دارد:

عود موضعی، سرطان در همان مکان اولیه سرطان دوباره بر می گردد.

عود منطقه ای، زمانی است که سرطان در محل اولیه یا نزدیک آن عود می کند و دوباره برمی گردد.

عود دوری، هنگامی است که سرطان پستان در سایر نقاط بدن انتشار یافته و سرطان متاستاتیک پستان محسوب می شود.

 علائم سرطان مکرر پستان در افراد مختلف متفاوت است.

سرطان متاستاتیک پستان

سرطان متاستاتیک پستان، هنگامی رخ می دهد که سلول های سرطانی به اندام های دوردست و یا بافت های دیگر مانند استخوان، کبد و ریه ها بدن انتشار یافته است. حتی هنگامی که تومور متاستاتیک پستان به قسمت دیگری از بدن انتشار می یابد، حاوی همان سلول های سرطانی است که در پستان ایجاد شده می باشد و هنوز هم سرطان پستان محسوب می شود.

علائم و نشانه های سرطان متاستاتیک پستان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • سردردهای شدید
 • تورم یا توده در غدد لنفاوی
 • اختلال در تنفس یا سرفه مداوم
 • از دست دادن اشتها و یا کاهش وزن
 • درد غیر قابل توضیح در مناطق دیگر بدن مانند استخوان

منبع:

https://www.cancercenter.com/cancer-types/breast-cancer/stages