افزایش سطح آمونیاک در خون|| پزشکت

پزشکت

بزرگترین جامعه آنلاین پزشک و بیمار کشور

آزمایش در منزل و محل کار

انجام انواع آزمایش‌ در منزل و محل کار به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی دانا، آسیا، ایران، دی و … نمونه گیری در هر ساعت از شبانه روز با نسخه یا با درخواست شما 

چکاپ بانوان و آقایان، تست غربالگری، تست پاپ اسمیر و … 

تفسیر جواب آزمایش به صورت رایگان با پزشک عمومی

 کد تخفیف: Azmayesh

پزشکت

بزرگترین جامعه آنلاین پزشک و بیمار در کشور

افزایش سطح آمونیاک در خون|| پزشکت

آزمایش در منزل و محل کار

 

انجام انواع آزمایش‌ در منزل و محل کار به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی دانا، آسیا، ایران، دی و … نمونه گیری در هر ساعت از شبانه روز با نسخه یا با درخواست شما 

چکاپ بانوان و آقایان، تست غربالگری، تست پاپ اسمیر و … 

تفسیر جواب آزمایش به صورت رایگان با پزشک عمومی

 

 کد تخفیف: Azmayesh