پزشکت چیست؟

بعد از ساخت حساب کاربری وارد برنامه شده و قسمت تخصص ها پزشک یا مشاور سلامت، روز و ساعت مورد نظر را انتخاب کرده و میتوانید در زمانی که مشخص کرده اید مشاوره پزشکی دریافت فرمایید.

هنوز مشکل دارید ؟

در صورتی که همچنان پس از پاسخ سوال مشکل دارید و یا سوالی که مد نظر شماست در قسمت سوالات متداول نیست میتوانید از اپلیکیشن قسمت پشتیبانی تیکتی باز کنید تا کارشناسان ما سریعا نسبت به پاسخ به ان اقدام کنند .